Know-how report 1/2021

Know-how report 1/2021

Pravidelně se u nás v kanceláři jednou za měsíc všichni setkáme a během společné snídaně probíráme aktuální judikaturu a legislativní novinky. Výstupem je náš interní know-how report, který jsme se rozhodli dát volně k dispozici.

Během prvního letošního know-how meetingu byly nejvíce diskutovány následující rozhodnutí:
- z civilní judikatury závěry Nejvyššího soudu ohledně hranic soudního přezkumu exekučních titulů (20 Cdo 1858/2020);
- z daňové judikatury jsme ocenili závěry Nejvyššího správního soudu o tom, zda neobvykle vysoká cena reklamního plnění může odůvodnit závěr o vědomosti daňového subjektu o zapojení do daňového podvodu (2 Afs 297/2019) nebo ohledně neúčelných zahraničních dožádání správce daně a jejich vlivu na prekluzivní lhůtu pro stanovení daně (10 Afs 228/2019);
- z procesní judikatury nás pak velmi zaujaly závěry Nejvyššího správního soudu ohledně nepřípustnosti kasačních stížností, které jen „překlápějí“ žalobní argumentaci nebo jen zcela obecně deklarují nezákonnost napadeného rozhodnutí (10 As 181/2019, 9 Afs 254/2019).

Koho by zajímaly detailnější anotace zmíněných judikátů, může si pročíst celý report na tomto odkaze.