Know-how report 2/2021

Know-how report 2/2021

Ve středu 10. února 2021 opět proběhl tradiční know-how meeting, na kterém jsme diskutovali aktuální judikaturu a legislativu. Také tentokrát jsme se „report“ rozhodli dát volně k dispozici.

Během druhého letošního know-how meetingu byly nejvíce diskutovány následující rozhodnutí:

  • jak důležité je správně vymezit postupovanou pohledávku aneb neurčitost se nevyplácí ani za účinnosti NOZ (23 Cdo 3855/2018);
  • úrok z prodlení 0,5 % denně je sice nepřípustný ve spotřebitelských smlouvách (II. ÚS 3194/18), ale u podnikatelů takovouto „červenou čáru“ podle Nejvyššího soudu nakreslit nejde, případný rozpor s dobrými mravy je třeba vždy posuzovat individuálně (32 Cdo 1490/2019);
  • korporátní desku zaujal kreativní přístup Vodohospodářského svazku obcí Domažlicka, jak se prostřednictvím tzv. squeeze-outu zbavit „nepohodlných“ akcionářů regionální vodárenské společnosti, který nicméně Nejvyšší soud označil za obcházení zákona (27 Cdo 226/2019);
  • a daňová deska zase ještě lépe ví, že ve správních žalobách nestačí jen popsat procesní vady, ale také popsat, proč mohly mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí (5 Afs 131/2019-47).

Koho by zajímaly detailnější anotace zmíněných judikátů, může si pročíst celý report na tomto odkazu.