Know-how report 3/2021

Know-how report 3/2021

V úterý 30. března 2021 opět proběhl tradiční know-how meeting, na kterém jsme diskutovali aktuální judikaturu a legislativu. Také tentokrát jsme se „report“ rozhodli dát volně k dispozici.

Během třetího letošního know-how meetingu byla nejvíce diskutována následující rozhodnutí:

  • z civilního práva to byl zásadní judikát NS k aplikaci korektivu dobrých mravů a ochrany slabší strany ve vztahu k výši úroků ve vztazích mezi podnikateli (23 ICdo 56/2019);
  • z procesního práva pak rozhodnutí velkého senátu civilního kolegia NS, který vyjasnil podmínky jednostranného započtení v odvolacím řízení (31 Cdo 1475/2020);
  • z daňového práva považujeme za užitečné připomenout, že podle NSS samotná skutečnost, že je dodavatel nespolehlivým plátcem, rozhodně automaticky nezakládá ručení podle § 109 zákona o DPH (3 Afs 114/2018).

Koho by zajímaly detailnější anotace zmíněných judikátů, může si pročíst celý report na tomto odkazu.