Petr Bříza nově rozhodcem pro dopingové kauzy

Jeden ze zakládajících partnerů kanceláře byl zapsán na seznam rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport při Národní sportovní agentuře (NSA). 

Petr Bříza, který má rozsáhlé zkušenosti mimo jiné v oblasti arbitráží a mezinárodního obchodu, se tak bude podílet na rozhodování sporů v souvislosti s dopingem na území Česka.  

„Děkuji sportovním svazům, které mě nominovaly, za důvěru, budu se snažit vykonávat tuto funkci s náležitou pečlivostí a odpovědností,“ uvedl Petr Bříza. 

Řízení před nezávislým Národním rozhodčím soudem probíhá vždy před tříčlenným senátem, který je složen z předsedy a dvou dalších rozhodců. Jeho stranami, resp. účastníky jsou Antidopingový výbor ČR na straně jedné a sportovec/sportovkyně podezřelý z dopingu na straně druhé. Národní rozhodčí soud pro sport nahradil dříve existující Arbitrážní komisi. 

NSA je ústřední správní úřad, který kromě dalšího poskytuje finanční podporu sportu v České republice prostřednictvím dotačních programů. Rovněž kontroluje hospodaření s takto rozdělenými finančními prostředky.