Pracovní snídaně o novele zákoníku práce a whistleblowingu

V prostorách naší kanceláře v Palladiu se konala pracovní snídaně, na níž partneři kanceláře Barbora Klimešová a Patrik Koželuha seznámili klienty s hlavními novinkami v chystané novele zákoníku práce a s principy nového zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing). 

Novela zákoníku práce, která by měla být účinná zhruba od letošního podzimu, bude mít dopad například na oblast dohod konaných mimo pracovní poměr, doručování písemností, stanovení přestávek v práci nebo práci konanou na dálku (home office). 

Zákon o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), jenž má zejména za cíl chránit oznamovatele proti odvetným opatřením, bude mj. pro firmy s více než 50 zaměstnanci znamenat povinnost zavést vnitřní oznamovací systém a plnit související povinnosti. 

Prezentaci, která shrnuje zásadní novinky chystané novely a zákona, naleznete v příloze.