Přednášky Petra Břízy a Marty Zavadilové pro soudce, státní zástupce a kolegy advokáty

Ještě nyní v adventním období se uskuteční několik seminářů jednoho ze zakládajících partnerů kanceláře Petra Břízy a advokátky Marty Zavadilové, které se budou týkat sporové agendy, práva EU a mezinárodního práva soukromého.

V úterý 29. listopadu 2022 se bude Petr Bříza zabývat praktickými otázkami rozhodčího řízení při semináři České advokátní komory. Ten je určen pro kolegy advokáty, kteří se rozhodčímu řízení běžně nevěnují, avšak mají zájem se o něm dozvědět více. Mimo jiné se bude hovořit o otázkách, jak si správně vybrat rozhodce, jak by měla vypadat písemná podání a jakou strategii zvolit při ústním jednání.

Ve čtvrtek 1. prosince se pak v rámci Justiční akademie bude konat seminář týkající se vybraných otázek zákona o mezinárodním právu soukromém, který bude určen pro soudce a státní zástupce a na němž bude vedle Petra Břízy a Marty Zavadilové přednášet i Zuzana Fišerová z Ministerstva spravedlnosti ČR.

Konečně ve čtvrtek 15. prosince bude Petr Bříza opět s Martou Zavadilovou přednášet rovněž pro Justiční akademii, a to na téma příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních (nařízení Brusel I bis).