our team

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.

Email: marta.zavadilova@brizatrubac.cz


Specializations


Education

 • Charles University Faculty of Law (Master in 2003, JUDr. 2007, Ph.D. in 2007)

 • Universität Passau, Germany (2000-2001), program Erasmus/Socrates

Main fields of expertise

International private law, dispute resolution with cross-border element, family law, law of obligations.

Language of provided services

 • Czech
 • English
 • German

Membership in arbitral, vocational, proffesional and advisy institutions and boards

 • Czech Bar Association
 • Internal Judicial Network in civil and commercial matters

Past working experience

Ministry of Justice of the Czech Republic (2003 - 2018)

Marta is an associate working in the Bříza & Trubač law firm. Before joining Bříza & Trubač, she worked in the International Section of the Ministry of Justice for more than 15 years, including as Director of the International Civil Division, Head of the International Civil Law Department and Head of the European Civil Law Department. Since 2007 she has been externally cooperating with the Faculty of Law of Charles University; since October 2018 she has been working as an assistant professor for private international law at the Department of Commercial Law.

In the area of private international law, she focuses primarily on disputes with a cross-border element and family law.

Publications

 • Pauknerová, M., Rozehnalová, N., Zavadilová, M. a kol., Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2013
 • David, L., Ištvánek, F., Javůrková N., Kasíková, M. Lavický, P. a kol., Občanský soudní řád. Komentář, Wolters Kluwer ČR, 2009
 • Zavadilová, M., Turoňová, J., Pravidla určování mezinárodní soudní příslušnosti dle nařízení Brusel II bis ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, Právní rozhledy, 7/2010
 • Zavadilová, M., Horák, P., Evropský platební rozkaz a jeho role v českém civilním procesu, Právní rozhledy, 22/2006
 • Beaumont, P. R., Danov, M., Trimmings, K., & Yuksel, B. (Eds.) (2017), Cross-Border Litigation in Europe. (Studies in Private International Law), Hart Publishing – spoluautorka Národní zprávy ČR

Last news

Petr Bříza and Marta Zavadilová led a seminar on Regulation Brusel I bis

Monday 25.11. 2019, Petr and Marta lectured at a seminar organized by the Judicial Academy of the Czech Republic for judges on selected issues and pitfalls associated with the application of the Brussels I bis Regulation.

Marta Zavadilová lectured on selected issues of international family law to Slovak judges

In which jurisdiction and under which law can an “international” marriage be divorced? Or the situation of minors be determined?

Petr Bříza and Marta Zavadilová co-authors of book International Commercial Law

We are pleased to announce that Petr Bříza and Marta Zavadilová, as experts in private international law, participated in another publication.