Pozor na obchodování s kryptoměnami, zaznělo na konferenci o tax compliance

Nejen o tom, na co se budou letos zaměřovat finanční úřady v Česku, ale například i o nejnovějším vývoji ohledně evidence skutečných majitelů nebo whistleblowingu přednášeli partneři a advokáti Bříza & Trubač na online semináři pořádaném společností EPRAVO.CZ v lednu letošního roku.

Partneři Ondřej Trubač, který celý seminář moderoval, s Patrikem Koželuhou upozornili na dlouhodobé „evergreeny“, na něž si podnikatelé musejí v souvislosti s kontrolami finančních úřadů dát pozor každý rok. Nabídli také praktické rady, jak nejlépe v náročných situacích postupovat. Zmínili ale i specifické oblasti, na jejichž kontrolu se finanční úřady pravděpodobně zaměří letos. Může jít například o obchodování s kryptoměnami, na online tržištích, případně o příjmy z placených spoluprací na zábavních internetových platformách nebo o kontroly při propuštění zboží do tzv. celního režimu 42.

O nejnovějším vývoji právní úpravy tzv. whistleblowingu neboli ochrany oznamovatelů hovořila advokátka Barbora Klimešová. Vládní návrh zákona, který je aktuálně projednáván ve výborech Poslanecké sněmovny a který do českého práva transponuje příslušnou evropskou směrnici, má být účinný od 1. července 2023. Takzvaný vnitřní oznamovací systém budou muset ti, kterých se to týká, například firmy s více než 50 zaměstnanci nebo veřejné zadavatelé, zavést od 15. prosince 2023.

Advokát Martin Bareš se soustředil na problematiku tzv. skutečných majitelů a jejich evidenci. Znát a správně zapsat skutečného majitele mají členové statutárního orgánu v rámci tzv. péče řádného hospodáře. Pokud tak neučiní, vystavují sebe i společnost riziku vzniku škody a uložení sankcí – například pokutě ve výši až 500 tisíc Kč, kterou lze uložit opakovaně. Ještě větší komplikace ale mohou pro postiženou společnost znamenat automaticky nastupující tzv. korporátní sankce, jako jsou mj. pozastavení hlasovacích práv skutečného majitele na valné hromadě a zákaz výplaty zisku skutečnému majiteli. To de facto vede k totální paralýze dotčené společnosti, které tak nemůže vyplatit zisk, schválit účetní závěrku nebo zvolit nové členy orgánů. Proto je pro členy statutárních orgánů plnění povinnosti týkající se evidence skutečných majitelů tak zásadní.