AKTUALITY

Ondřej Trubač se zúčastnil setkání s ministryní spravedlnosti

Dne 29. října se Ondřej Trubač zúčastnil slavnostního udělení plaket.

Článek v Právních rozhledech k novému ZMPS

V zářijových Právních rozhledech, konkrétně č. 17/2013, vyšel Petru Břízovi článek.

Ondřej Trubač se zúčastní setkání s ministryní spravedlnosti

Dne 29. října se Ondřej Trubač zúčastní slavnostního udělení plaket.

Článek v časopise Daňový expert k problematice účinné lítosti v trestním právu daňovém

V říjnovém vydání časopisu Daňový expert, vyšel Ondřejovi Trubačovi článek.

Je dobré, když chcete pomáhat. Ještě lepší, když víte jak.