AKTUALITY

Článek Petra Břízy a Filipa Gantnera v Právních rozhledech

V aktuálním čísle prestižního časopisu Právní rozhledy byl publikován článek Petra Břízy a Filipa Gantnera týkající se změn v určování mezinárodní soudní příslušnosti v důsledku revize nařízení Brusel I.

Tomáš Pavelka se vyjadřoval pro časopis Ekonom

V týdeníku Ekonom vyšel článek Tomáše Pavelky na téma ochrany obchodního tajemství v rámci evropského práva.

Bříza & Trubač podporuje akci "Teribear hýbe Prahou"

Bříza & Trubač navazuje na spolupráci s projektem Teribear Nadace Terezy Maxové v rámci charitativní akce "Teribear hýbe Prahou".

Článek Filipa Gantnera na epravo.cz

Na epravo.cz byl publikován článek Filipa Gantnera týkající se problematiky vyčerpání práva na rozšiřování autorského díla.

Petr Bříza pro Bulletin Advokacie

V letním vydání Bulletinu Advokacie vyšlo ohlédnutí za Karlovarskými právnickými dny 2015.

Filip Gantner pro Lidové noviny

V dnešních Lidových novinách byl zveřejněn článek Filipa Gantnera na aktuální téma právní úpravy svobody fotografování, malování či natáčení budov a soch.

Bříza & Trubač úspěšní u Nejvyššího soudu ČR

Během jednoho týdne vydal Nejvyšší soud ČR hned dvě usnesení, kterými vyhověl dovoláním klientů zastoupených AK Bříza & Trubač.

Filip Gantner v Českém rozhlase

Filip Gantner dnes poskytl Českému rozhlasu Plus rozhovor ohledně plánovaných legislativních změn v autorském právu EU týkajících se tzv. svobody panoramatu.

Filip Gantner hostem České televize

Filip Gantner přijal pozvání České televize a pro pořad Týden v justici poskytl rozhovor týkající se otázky ochrany autorských práv na internetu.

Filip Gantner pro epravo.cz

Na serveru epravo.cz vyšel článek Filipa Gantnera na problematiku možnosti vkládání hypertextových odkazů na internetové stránky a souladu s právem EU.

Ondřej Trubač pro trestněprávní revue

V Trestněprávní revue naleznete článek Ondřeje Trubače shrnující konferenci trestního práva daňového konanou dne 26. 3. v rakouském Linci.

Návštěva Teribear v Bříza & Trubač

Tento týden se zastavil u nás v kanceláři zastavil Teribear, medvídek pomáhající dětem, a moc se mu u nás líbilo.

Petr Bříza s Filipem Gantnerem povedou mediační kurz pro manažery

Petr Bříza s Filipem Gantnerem budou učit manažery a další zájemce, jak využít mediační techniky při řešení sporů v reálných situacích na pracovišti či v obchodních sporech.

Ondřej Trubač pro časopis Daňový expert

V časopisu Daňový expert vyšel článek Ondřeje Trubače s názvem "Daň darovací a emisní povolenky ve světle rozhodnutí soudního dvora Evropské unie".

Ondřej Trubač se vyjadřoval pro Lidové noviny v kauze Nagyová

Ondřej Trubač se v dnešních Lidových novinách vyjadřoval k otázce danění darů v kauze Nagyová.

Bříza & Trubač na pražském půlmaratonu

Bříza & Trubač se na pražském půmaratonu umístili na 12. místě!

Ondřej Trubač se zúčastní 20. Konference trestního práva daňového

Ondřej se zúčastní 20. Konference trestního práva daňového, které se účastní přední evropští odborníci na problematiku trestního práva daňového, na téma skryté výplaty zisku.

Filip Gantner je členem ALAI ČR

Filip se po schválení správní radou stal členem ALAI Česká republika (Association Littéraire et Artistique Internationale).

Petr Bříza vystoupil na konferenci Young Arbitrators Forum

Petr Bříza vystoupil ve čtvrtek 19. března na konferenci Young Arbitrators Forum konané v pražském hotelu Clement.

Tomáš Pavelka přednášel v Evropském parlamentu o soutěžním právu a compliance

Ve středu 18. března Tomáš Pavelka přednášel ve Štrasburku o soutěžním právu a compliance zástupcům podniků a Evropské komise.

Rozhovor s Petrem Břízou v časopise Ekonom

V časopise Ekonom vyšel rozhovor s Petrem Břízou na téma přeshraničních obchodních sporů a jejich úskalí.

Petr Bříza jmenován do komise Legislativní rady vlády

Partner naší kanceláře Petr Bříza byl jmenován členem nově ustavené komise Legislativní rady vlády pro evropské právo.

Bříza & Trubač hledá studenta

Bříza & Trubač hledá posilu do svých řad!

Bříza & Trubač se rozšiřuje o společníka a otevírá pobočku ve Dvoře Králové

Advokátka Jana Špačková se stala třetím společníkem advokátní kanceláře Bříza & Trubač.

Je dobré, když chcete pomáhat. Ještě lepší, když víte jak.