AKTUALITY

Brzy uplyne lhůta pro úpravu zakladatelských dokumentů obchodních společností!

Již za několik málo týdnů – 30. června 2014 – uplyne lhůta stanovená zákonem o obchodních korporacích k úpravě zakladatelských dokumentů.

Petr vystoupí na konferenci "Existuje Europeizace?"

Petr Bříza vystoupí v pátek 23. května na konferenci s názvem "Existuje Europeizace?"

Petr Bříza na Conflict of Laws.net

Petr Bříza dostal příležitost seznámit s novým českým zákonem o mezinárodním právu soukromém.

Komentář Ondřeje Trubače v dnešní MF DNES

Víte, kdo je Uli Hoeneß? Muž, který v legendárním penaltovém rozstřelu Československo vs. NSR ve finále Mistrovství Evropy roku 1976.

Petr Bříza přednáší v Poslanecké sněmovně

etr Bříza, advokát naší kanceláře byl pozván do Poslanecké sněmovny, aby zde ve čtvrtek 17. dubna od 9h do 12h přednášel poslancům.

Komentář k zákonu o mezinárodním právu soukromém právě vychází!

V nakladatelství C.H. Beck včera vyšel komentář nového zákona o mezinárodním právu soukromém.

Sportovní víkend Bříza & Trubač

V duchu hesla ve zdravém těle zdravý duch absolvovali právníci Bříza & Trubač nabitý sportovní víkend.

Rozhovor v E15

V dnešním vydání novin E15 vyšel rozhovor se zakládajícími partnery advokátní kanceláře Bříza & Trubač.

Překlad nového zákona o mezinárodním právu soukromém

Advokátní kancelář Bříza & Trubač na své náklady pořídila (a zrevidovala) překlad nového zákona o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) do angličtiny.

Ondřej Trubač se zúčastní 19. Konference trestního práva daňového

Ondřej Trubač se zúčastní 19. Konference trestního práva daňového, která se uskuteční 7. března v rakouském Linci.

Filip Gantner hostem Českého rozhlasu

Filip Gantner z naší kanceláře vystoupil v Českém rozhlase při příležitosti dnes vyhlašovaného rozsudku Soudního dvora EU.

Komentář k zákonu o Finanční správě

V březnu vyjde komentář k zákonu o Finanční správě České republiky, jehož je Ondřej Trubač spoluautorem.

Správa daní

V letním semestru Ondřej Trubač opět povede na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně předmět Správa daní.

Ondřej Trubač v MF Dnes

Pondělní MF Dnes věnuje velký článek (na str. D5) podnikání šéfa Českého Aeroholdingu, pana Miroslava Dvořáka.

Petr Bříza vystoupí v rámci kulatého stolu na Nejvyšším soudě

Petr Bříza, advokát naší kanceláře, byl pozván, aby přednesl příspěvek v rámci kulatého stolu.

Ondřej Trubač přednášel na setkání Ethics & Compliance Officer Clubu

Dne 19. listopadu se v Malostranské besedě na Malostranském náměstí konalo setkání Ethics & Compliance Officer Clubu.

Petr Bříza se zúčastnil konference ANDRAGOGIKA 2013

Petr Bříza se 12. listopadu zúčastnil mezinárodní vědecké konference ANDRAGOGIKA 2O13.

Ondřej Trubač se zúčastnil setkání s ministryní spravedlnosti

Dne 29. října se Ondřej Trubač zúčastnil slavnostního udělení plaket.

Článek v Právních rozhledech k novému ZMPS

V zářijových Právních rozhledech, konkrétně č. 17/2013, vyšel Petru Břízovi článek.

Ondřej Trubač se zúčastní setkání s ministryní spravedlnosti

Dne 29. října se Ondřej Trubač zúčastní slavnostního udělení plaket.

Článek v časopise Daňový expert k problematice účinné lítosti v trestním právu daňovém

V říjnovém vydání časopisu Daňový expert, vyšel Ondřejovi Trubačovi článek.

Je dobré, když chcete pomáhat. Ještě lepší, když víte jak.