AKTUALITY

Filip Gantner hostem Českého rozhlasu

Filip Gantner z naší kanceláře vystoupil v Českém rozhlase při příležitosti dnes vyhlašovaného rozsudku Soudního dvora EU.

Komentář k zákonu o Finanční správě

V březnu vyjde komentář k zákonu o Finanční správě České republiky, jehož je Ondřej Trubač spoluautorem.

Správa daní

V letním semestru Ondřej Trubač opět povede na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně předmět Správa daní.

Ondřej Trubač v MF Dnes

Pondělní MF Dnes věnuje velký článek (na str. D5) podnikání šéfa Českého Aeroholdingu, pana Miroslava Dvořáka.

Petr Bříza vystoupí v rámci kulatého stolu na Nejvyšším soudě

Petr Bříza, advokát naší kanceláře, byl pozván, aby přednesl příspěvek v rámci kulatého stolu.

Ondřej Trubač přednášel na setkání Ethics & Compliance Officer Clubu

Dne 19. listopadu se v Malostranské besedě na Malostranském náměstí konalo setkání Ethics & Compliance Officer Clubu.

Petr Bříza se zúčastnil konference ANDRAGOGIKA 2013

Petr Bříza se 12. listopadu zúčastnil mezinárodní vědecké konference ANDRAGOGIKA 2O13.

Ondřej Trubač se zúčastnil setkání s ministryní spravedlnosti

Dne 29. října se Ondřej Trubač zúčastnil slavnostního udělení plaket.

Článek v Právních rozhledech k novému ZMPS

V zářijových Právních rozhledech, konkrétně č. 17/2013, vyšel Petru Břízovi článek.

Ondřej Trubač se zúčastní setkání s ministryní spravedlnosti

Dne 29. října se Ondřej Trubač zúčastní slavnostního udělení plaket.

Článek v časopise Daňový expert k problematice účinné lítosti v trestním právu daňovém

V říjnovém vydání časopisu Daňový expert, vyšel Ondřejovi Trubačovi článek.

Je dobré, když chcete pomáhat. Ještě lepší, když víte jak.