AKTUALITY

Karlovarské právnické dny za účasti Bříza & Trubač

Ve dnech 12. - 14. června se uskutečnil již XXII. ročník tradičních Karlovarských právnických dnů.

Křest komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém

V pátek 30. 5. naše advokátní kancelář ve spolupráci s nakladatelstvím C. H. Beck uspořádala křest nového komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém.

Do Bříza & Trubač přichází nová advokátka

Od začátku června rozšířila tým advokátní kanceláře Bříza & Trubač významná posila - advokátka Jana Špačková.

Za přehánění rovnou do vězení

Ve 21. čísle týdeníku Ekonom vyšel článek “Za přehánění rovnou do vězení”, který se věnuje otázce možných trestněprávních dopadů "přehánění".

Brzy uplyne lhůta pro úpravu zakladatelských dokumentů obchodních společností!

Již za několik málo týdnů – 30. června 2014 – uplyne lhůta stanovená zákonem o obchodních korporacích k úpravě zakladatelských dokumentů.

Petr vystoupí na konferenci "Existuje Europeizace?"

Petr Bříza vystoupí v pátek 23. května na konferenci s názvem "Existuje Europeizace?"

Petr Bříza na Conflict of Laws.net

Petr Bříza dostal příležitost seznámit s novým českým zákonem o mezinárodním právu soukromém.

Komentář Ondřeje Trubače v dnešní MF DNES

Víte, kdo je Uli Hoeneß? Muž, který v legendárním penaltovém rozstřelu Československo vs. NSR ve finále Mistrovství Evropy roku 1976.

Petr Bříza přednáší v Poslanecké sněmovně

etr Bříza, advokát naší kanceláře byl pozván do Poslanecké sněmovny, aby zde ve čtvrtek 17. dubna od 9h do 12h přednášel poslancům.

Komentář k zákonu o mezinárodním právu soukromém právě vychází!

V nakladatelství C.H. Beck včera vyšel komentář nového zákona o mezinárodním právu soukromém.

Sportovní víkend Bříza & Trubač

V duchu hesla ve zdravém těle zdravý duch absolvovali právníci Bříza & Trubač nabitý sportovní víkend.

Rozhovor v E15

V dnešním vydání novin E15 vyšel rozhovor se zakládajícími partnery advokátní kanceláře Bříza & Trubač.

Překlad nového zákona o mezinárodním právu soukromém

Advokátní kancelář Bříza & Trubač na své náklady pořídila (a zrevidovala) překlad nového zákona o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) do angličtiny.

Ondřej Trubač se zúčastní 19. Konference trestního práva daňového

Ondřej Trubač se zúčastní 19. Konference trestního práva daňového, která se uskuteční 7. března v rakouském Linci.

Filip Gantner hostem Českého rozhlasu

Filip Gantner z naší kanceláře vystoupil v Českém rozhlase při příležitosti dnes vyhlašovaného rozsudku Soudního dvora EU.

Komentář k zákonu o Finanční správě

V březnu vyjde komentář k zákonu o Finanční správě České republiky, jehož je Ondřej Trubač spoluautorem.

Správa daní

V letním semestru Ondřej Trubač opět povede na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně předmět Správa daní.

Ondřej Trubač v MF Dnes

Pondělní MF Dnes věnuje velký článek (na str. D5) podnikání šéfa Českého Aeroholdingu, pana Miroslava Dvořáka.

Petr Bříza vystoupí v rámci kulatého stolu na Nejvyšším soudě

Petr Bříza, advokát naší kanceláře, byl pozván, aby přednesl příspěvek v rámci kulatého stolu.

Ondřej Trubač přednášel na setkání Ethics & Compliance Officer Clubu

Dne 19. listopadu se v Malostranské besedě na Malostranském náměstí konalo setkání Ethics & Compliance Officer Clubu.

Petr Bříza se zúčastnil konference ANDRAGOGIKA 2013

Petr Bříza se 12. listopadu zúčastnil mezinárodní vědecké konference ANDRAGOGIKA 2O13.

Ondřej Trubač se zúčastnil setkání s ministryní spravedlnosti

Dne 29. října se Ondřej Trubač zúčastnil slavnostního udělení plaket.

Článek v Právních rozhledech k novému ZMPS

V zářijových Právních rozhledech, konkrétně č. 17/2013, vyšel Petru Břízovi článek.

Ondřej Trubač se zúčastní setkání s ministryní spravedlnosti

Dne 29. října se Ondřej Trubač zúčastní slavnostního udělení plaket.

Jsme místem, kde najdete skvělé lidi, kteří vám jsou partnery nejen v právu.