AKTUALITY

Umístění naší kanceláře v žebříčku Legal 500

Umístění naší kanceláře v žebříčku Legal 500

Z letošního umístění naší kanceláře v žebříčku The Legal 500 máme velkou radost.

V Bříza & Trubač se nebojíme složitých témat, včetně mezinárodního práva, evropských otázek, restrukturalizace a trestního práva daňového.

V Bříza & Trubač se nebojíme složitých témat, včetně mezinárodního práva, evropských otázek, restrukturalizace a trestního práva daňového.

Nedávno David Linek publikoval článek o tom, kde všude se mohou strany sporu z jednoho státu v čistě vnitrostátní kauze soudit. Téma, které na první pohled může působit jako akademická kuriozita, má v praxi značný význam.

Seminář na Justiční akademii: Trestní právo daňové pod drobnohledem

Seminář na Justiční akademii: Trestní právo daňové pod drobnohledem

Dnes měli naši partneři, Patrik Koželuha a Ondřej Trubač, příležitost (pro advokáty často jedinečnou) přednášet na Justiční akademii v Kroměříži před zástupci justice (zejména trestními soudci a státními zástupci). Tématem jejich prezentace bylo dokazování v rámci daňového řízení.

Naše kancelář získala ocenění v žebříčku Chambers and Partners Guide

Naše kancelář získala ocenění v žebříčku Chambers and Partners Guide

Letošní umístění v žebříčku Chambers Europe Guide od společnosti Chambers and Partners nám udělalo obrovskou radost. Toto umístění je pro nás cenné zejména s ohledem na to, že vychází z hodnocení našich klientů.

Jan Exner spoluautorem knihy The European Roots of the Lex Sportiva: How Europe Rules Global Sport

Jan Exner spoluautorem knihy The European Roots of the Lex Sportiva: How Europe Rules Global Sport

Advokátovi Janu Exnerovi, který vede náš tým sportovního práva, minulý týden vyšla v prestižním zahraničním nakladatelství Hart Publishing kniha The European Roots of the Lex Sportiva: How Europe Rules Global Sport.

Ondřej Trubač se umístil v kategorii Daňař roku v soukromém sektoru v rámci hodnocení SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023

Ondřej Trubač se umístil v kategorii Daňař roku v soukromém sektoru v rámci hodnocení SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023

Dne 7. února 2024 se partner naší kanceláře Ondřej Trubač umístil na 2. místě v kategorii Daňař roku v soukromém sektoru v rámci hodnocení SLUTO DAŇOVÁ & ÚČETNÍ firma roku 2023.

Kristián Hajduk o dani z nabytí nemovitých věcí a o právu stavby

Na základě nedávného rozhodnutí Krajského soudu v Brně bylo rozhodováno o dani z nabytí nemovitých věcí, a to ve vztahu k daňovým důsledkům odstoupení od smlouvy o zřízení práva stavby.

Petr Bříza členem redakční rady časopisu The Journal of World Investment & Trade

Zakládající partner naší kanceláře, Petr Bříza, se stal od 1. ledna členem redakční rady (editorial board) prestižního odborného časopisu The Journal of World Investment & Trade. Časopis World Investment & Trade (JWIT) se zaměřuje na právní aspekty globálního obchodu a investičních vztahů, pokrývá témata jako dvojstranné či mnohostranné dohody na ochranu investic, řešení sporů a vnitrostátní předpisy týkající se obchodu a zahraničních investic.

Ve spolupráci s EPRAVO.CZ připravujeme on-line konferenci na téma Legislativní novinky aneb na co si dát pozor v roce 2024

Advokátní kancelář Bříza & Trubač společně s EPRAVO.CZ připravuje on-line konferenci zaměřenou na legislativní novinky pro rok 2024.

Jan Exner a Pavel Šnobl pro epravo.cz o sportu, právu a daních

Náš advokát Jan Exner a daňový poradce Pavel Šnobl mluvili v rozhovoru pro epravo.cz o spolupráci při poskytování právních a daňových služeb v oblasti sportu. Právo a daně jdou ruku v ruce a sport není výjimkou.

Anna Kalašnikovová o poskytnutí zajištění podnikatelského úvěru fyzickou osobou

Obchodní společnosti jsou při sjednávání svého financování často postaveny před požadavek věřitele, aby zajištění či ručení při jejich financování poskytli i koneční vlastníci těchto společností. Nabízí se tak otázka, zda toto zajištění konečný vlastník, jako fyzická osoba, uzavírá z pozice podnikatele nebo spotřebitele a zda se tak na něj vztáhnou pravidla chránící spotřebitele.

Jan Exner získal cenu pro nejlepšího vyučujícího Právnické fakulty UK

Náš advokát Jan Exner se vedle poskytování právních služeb věnuje i akademické činnosti. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy učí sportovní právo a právo EU. V rámci festivalu Noc fakulty 2023 získal Jan Exner cenu za výbornou vzdělávací činnost na fakultě pro nejlepšího vyučujícího.

Barbora Klimešová se vyjádřila k novele zákoníku práce

Ve spolupráci se společností sloneek naše partnerka Barbora Klimešová připravila základní přehled změn, které přináší aktuálně velmi diskutovaná novela zákoníku práce.

V nedávné době se kancelář Bříza & Trubač podílela na důležitých transakcích

Advokátní kancelář Bříza & Trubač poskytovala právní poradenství prodávajícímu při prodeji 100 % majetkové účasti ve skupině Včelka, největším českém poskytovateli služeb domácí zdravotní péče.

Kancelář Bříza & Trubač se podílela na vzniku vzorové investiční dokumentace pro startupy

Naše advokátní kancelář Bříza & Trubač se stala součástí iniciativy CzechStartupDocumentation. Tato iniciativa, která spojila síly 19 renomovaných advokátních kanceláří, zveřejnila k volnému užití vzorovou investiční dokumentaci pro startupy. Ta je dostupná na webu czechstartupdocs.com.

Advokát David Línek upozornil v příspěvku pro EPRAVO.CZ na problematiku posuzování dohod o určování cen pro další prodej (tzv. RPM dohody).

Tento typ dohod je ze strany českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jedním z nejčastěji pokutovaných deliktů za porušení práva hospodářské soutěže. Současná praxe českých orgánů však nemusí být plně v souladu s aktuální judikaturou Soudního dvora Evropské unie.

Jan Exner, odborník na sportovní právo, od 1. září posílil náš tým.

Od 1. září se náš tým rozrostl o nového kolegu Jana Exnera, který se specializuje na sportovní právo a právo EU. Díky Honzovi jsme schopni našim klientům poskytovat poradenství také v relativně novém oboru sportovního práva.

Dobrá víra v daních bude tématem kongresu IFA v Cancúnu

Zastupování ve sporech s finančními úřady je jednou z vlajkových lodí naší kanceláře. A i když to může lidem mimo obor připadat zvláštní, i taková oblast, kterou jsou daňové spory, podléhá různým trendům.

Marta Zavadilová se stala členkou Evropské sekce IAFL!

Naše partnerka Marta Zavadilová se stala členkou International Academy of Family Lawyers (IAFL)!  Přijetí Marty do této asociace je výsledkem náročného výběrového řízení a zejména výsledkem její tvrdé práce a dlouholetých zkušeností z oblasti rodinného práva, kterému se Marta téměř celý profesní život věnuje.

Co přináší vládní konsolidační balíček

Vládní konsolidační balíček má státu ušetřit přes 97 miliard korun v příštím roce. Nový článek v časopise Ekonom od Ondřeje Trubače a Tomáše Munzara upozorňuje na důležité aspekty těchto změn.

Advokáti do dětských domovů: Zástupci kanceláře poskytli rozhovor Advokátnímu deníku

Partneři kanceláře Barbora Klimešová a Ondřej Trubač spolu s advokátkou Markétou Kořínkovou mluvili v rozhovoru pro Advokátní deník o pro bono pomoci dětem z dětských domovů, na níž se všichni tři významně podílí.

Bříza & Trubač podporuje Právní koktejl

Naše advokátní kancelář se stala partnerem nového podcastu s právní tématikou s názvem Právní koktejl. Jeho autory jsou Andrea Procházková, zástupkyně šéfredaktora magazínu Respekt, a Matěj Slavík z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Pracovní snídaně o novele zákoníku práce a whistleblowingu

V prostorách naší kanceláře v Palladiu se konala pracovní snídaně, na níž partneři kanceláře Barbora Klimešová a Patrik Koželuha seznámili klienty s hlavními novinkami v chystané novele zákoníku práce a s principy nového zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing).

Ústavní soud k obecným soudům při rozhodování o náhradě újmy na zdraví: Nepřeceňujte závěry znalců

Koncipientka Tereza Händlová se v článku pro EPRAVO.CZ rozepsala o nedávných výhradách Ústavního soudu k nekritickému přejímání výsledků znaleckých zkoumání u náhrady nemajetkové újmy na zdraví.

Jsme místem, kde najdete skvělé lidi, kteří vám jsou partnery nejen v právu.