AKTUALITY

Bříza & Trubač opět mezi nejlepšími

I letos se v žebříčku Právnická firma roku 2016 AK Bříza & Trubač dostala mezi nejlepší advokátní kanceláře v České republice.

Petr Bříza přednášel o nástrahách mezinárodních obchodních sporů

Právnická fakulta UK má již tradičně ve výčtu svých povinně volitelných předmětů kurz s názvem ‚Právo a právní praxe‘, na kterém hovořil náš partner Petr Bříza o problematice a nástrahách mezinárodních obchodních sporů.

Tomáš Hokr pro EPRAVO.CZ Digital

V odborném online měsíčníku pro podnikání a právní praxi EPRAVO.CZ Digital ze dne 21. 10. 2016 byl publikován článek Tomáše Hokra o kontroverzním zákonu o prokazování původu majetku.

Petr Bříza o významu práva EU

Dne 7. 10. 2016 se v krásných prostorách Lichtenštejnského paláce konala mezinárodní konference na téma Jazyk a právo EU pod záštitou Úřadu vlády České republiky, mezi jejíž přednášející byl i náš partner Petr Bříza.

Petr Bříza a Markéta Kořínková přednáší o online marketingu

Ve dnech 26. 9. - 29. 9. 2016 proběhne Email Marketing Summit 2016, během něhož se můžete těšit na bezplatné online vzdělávání v oblasti internetového marketingu a jedno z přednášek společně povedou Petr Bříza a Markéta Kořínková.

Petr Bříza a Ondřej Trubač pro týdeník Ekonom

V aktuálním čísle týdeníku Ekonom najdete článek Petra Břízy a Ondřeje Trubače, v němž sdílejí své poznatky ze sporové agendy.

Petr Bříza přednáší na Justiční akademii

Dne 30. 8. 2016 měl Petr Bříza na Justiční akademii v Kroměříži přednášku na téma pokládání předběžných otázek k Soudnímu dvoru EU.

Petr Bříza a Ondřej Trubač pro Bulletin advokacie

V letním vydání Bulletinu advokacie se můžete dočíst o průběhu letošních Karlovarských právnických dnů, Mezi spoluautory příspěvku patří i Petr Bříza a Ondřej Trubač, kteří se zároveň zhostili i role moderátorů.

Ondřej Trubač pro Lidové noviny

V Lidových novinách ze dne 25. 7. byl publikován rozhovor s Ondřejem Trubačem, v němž se vyjadřuje k problematice povahy daňového penále jakožto trestu a dalším sankcím v daňového řízení.

Petr Bříza pro Lidové noviny – „Advokát je na příjmu i u moře“

V Lidových novinách ze dne 18.7. byl publikován článek o trendu poslední doby – poskytování právních služeb a komunikace s klienty prostřednictvím moderních komunikačních technologií.

Petr Bříza a Ondřej Trubač vyhlášeni inovativními právníky roku 2016

Do výběru nejlepších inovativních právníků roku 2016 týdeníku Ekonom byli zařazeni i Petr Bříza a Ondřej Trubač.

Bříza & Trubač poskytla právní poradenství při vstupu investora do ambiciózního softwarového projektu

Advokátní kancelář Bříza & Trubač, s.r.o. poskytla rozsáhlé právní poradenství společnosti AgentBalance s.r.o. při získávání finančních prostředků ve výši 500.000 USD z fondu rizikového kapitálu Neulogy Ventures.

Ondřej Trubač pro Lidové noviny a Trestněprávní revue

V Lidových novinách ze naleznete „Malého průvodce dědictvím“ s Ondřejovou citací týkající se problematiky zdanění a v Trestněprávním revue Ondřejovu zprávu z Konference trestního práva daňového.

Právě vyšlo: Nová publikace o mezinárodní arbitráži

Petr Bříza a Tomáš Hokr přispěli příspěvkem do celosvětového sborníku International Arbitration s klíčovými tématy z oblasti mezinárodní arbitráže.

Petr Bříza a Tomáš Hokr přednášeli k problematice mezinárodních sporů

Petr Bříza a Tomáš Hokr vystoupili na přednášce na téma International Trade Law s příspěvky o doložky volby práva a soudu a rozhodčích institucí.

Markéta Kořínková rozšiřuje tým advokátní kanceláře Bříza & Trubač

Tým Bříza & Trubač rozšiřuje své řady!

Petr Bříza a Filip Gantner v Bulletinu advokacie

V dubnovém čísle časopisu Bulletin advokacie vyšel článek Petra Břízy a Filipa Gantnera, který se věnuje některým otázkám spojeným s prvním setkáním s mediátorem nařízeným soudem.

Petr Bříza a Ondřej Trubač se vyjadřují pro Hospodářské noviny a Ekonom

V Hospodářských novinách a týdeníku Ekonom vyšly příspěvky našich partnerů, Petra Břízy a Ondřeje Trubače.

Bříza & Trubač na Pražské štafetě

Naše kancelář se zúčastnila zbrusu nového závodu O2 Pražská štafeta pořádaného RunCzech běžeckou ligou.

Článek Ondřeje Trubače pro Daňaři online

V dubnovém vydání portálu profesionálů a daňových poradců Daňaři online byl publikován článek Ondřeje Trubače a JUDr. Františka Púryho, Ph.D. s názvem Daňové penále a zásada „ne bis in idem“.

AK Bříza & Trubač vyhrála v LCIA arbitráži spor o 3,8 mil USD

AK Bříza & Trubač získala ve prospěch svého klienta v rozhodčím řízení vedeném u LCIA (Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž) se sídlem v Londýně rozhodčí nález ve výši $3,8 mil (více než 90 mil Kč).

Petr Bříza vystoupí na konferenci o akcionářských dohodách

Ve dnech 30. - 31. 3. 2016 se koná ve slovenských Smoleniciach prestižní odborná konference na téma Akcionářské dohody a jejich implikace na řízení obchodních společností, na které vystoupí náš partner Petr Bříza.

Filip Gantner pro Právního rádce & Lidové noviny

Jak je to otázky s placením autorských odměn nebo pořizování fotek a videí budov? Na tyto otázky zodpověděl Filip Gantner ve svých příspěvcích v Právním rádci a Lidových novin.

Petr Bříza přednáší advokátům o aktuální judikatuře NS a SDEU v oblasti MPS a arbitráží

Dne 11.2.2016 pořádá Česká advokátní komora seminář, jenž se bude zabývat nejnovější judikaturou Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU dotýkající se oblasti mezinárodního práva soukromého a nadnárodních arbitráží.

Je dobré, když chcete pomáhat. Ještě lepší, když víte jak.