AKTUALITY

Petr Bříza přednášel na konferenci o rozhodčím řízení

Petr Bříza byl pozván na konferenci s názvem Rozhodčí řízení v České republice - trendy a směřování, uspořádnou dne 16. 3. 2017 firmou EPRAVO.cz ve spolupráci s experty na rozhodčí řízení.

Petr Bříza pro Hospodářské noviny

V Hospodářských novinách dnes najdete komentář Petra Břízy s názvem „Co by advokát 21. století neměl dělat“, v němž se dozvíte, jak se správná „vědomá“ advokátní kancelář nechová.

Petr Bříza o uzavírání přeshraničních smluv

Mezi online kurzy nabízenými na serveru EPRAVO.CZ je nyní možné objednat videokurz, v němž Vás Petr Bříza provede praktickými aspekty uzavírání přeshraničních smluv.

Markéta Kořínková pro Hospodářské noviny

Na webu Hospodářských novin byl publikován článek Markéty Kořínkové, který se zabývá novinkami vyplývajícími z nové úpravy zákona o hazardních hrách.

Bříza & Trubač pro Právního rádce

Fenomén sociálních sítí – i advokátní kanceláře dnes žijí Facebookem, Twitterem či LinkedInem. Pohled advokátní kanceláře Bříza & Trubač na tuto problematiku nastínil partner kanceláře, Ondřej Trubač.

Petr Bříza přednášel o právu EU v praxi

Co by absolventi právnických fakult měli umět z práva EU? Proč je důležité pochopit systém a základní principy práva EU? Na tyto otázky zodpověděl náš partner Petr Bříza na workshopu na téma "Jak učit právo EU?"

Ondřej Trubač lektorem semináře o mezích daňové optimalizace

Komora certifikovaných účetních pořádala v pátek 11. 11. 2016 seminář téma daňové optimalizace a její zákonné meze, který vedl i náš partner Ondřej Trubač.

Bříza & Trubač opět mezi nejlepšími

I letos se v žebříčku Právnická firma roku 2016 AK Bříza & Trubač dostala mezi nejlepší advokátní kanceláře v České republice.

Petr Bříza přednášel o nástrahách mezinárodních obchodních sporů

Právnická fakulta UK má již tradičně ve výčtu svých povinně volitelných předmětů kurz s názvem ‚Právo a právní praxe‘, na kterém hovořil náš partner Petr Bříza o problematice a nástrahách mezinárodních obchodních sporů.

Tomáš Hokr pro EPRAVO.CZ Digital

V odborném online měsíčníku pro podnikání a právní praxi EPRAVO.CZ Digital ze dne 21. 10. 2016 byl publikován článek Tomáše Hokra o kontroverzním zákonu o prokazování původu majetku.

Petr Bříza o významu práva EU

Dne 7. 10. 2016 se v krásných prostorách Lichtenštejnského paláce konala mezinárodní konference na téma Jazyk a právo EU pod záštitou Úřadu vlády České republiky, mezi jejíž přednášející byl i náš partner Petr Bříza.

Petr Bříza a Markéta Kořínková přednáší o online marketingu

Ve dnech 26. 9. - 29. 9. 2016 proběhne Email Marketing Summit 2016, během něhož se můžete těšit na bezplatné online vzdělávání v oblasti internetového marketingu a jedno z přednášek společně povedou Petr Bříza a Markéta Kořínková.

Petr Bříza a Ondřej Trubač pro týdeník Ekonom

V aktuálním čísle týdeníku Ekonom najdete článek Petra Břízy a Ondřeje Trubače, v němž sdílejí své poznatky ze sporové agendy.

Petr Bříza přednáší na Justiční akademii

Dne 30. 8. 2016 měl Petr Bříza na Justiční akademii v Kroměříži přednášku na téma pokládání předběžných otázek k Soudnímu dvoru EU.

Petr Bříza a Ondřej Trubač pro Bulletin advokacie

V letním vydání Bulletinu advokacie se můžete dočíst o průběhu letošních Karlovarských právnických dnů, Mezi spoluautory příspěvku patří i Petr Bříza a Ondřej Trubač, kteří se zároveň zhostili i role moderátorů.

Ondřej Trubač pro Lidové noviny

V Lidových novinách ze dne 25. 7. byl publikován rozhovor s Ondřejem Trubačem, v němž se vyjadřuje k problematice povahy daňového penále jakožto trestu a dalším sankcím v daňového řízení.

Petr Bříza pro Lidové noviny – „Advokát je na příjmu i u moře“

V Lidových novinách ze dne 18.7. byl publikován článek o trendu poslední doby – poskytování právních služeb a komunikace s klienty prostřednictvím moderních komunikačních technologií.

Petr Bříza a Ondřej Trubač vyhlášeni inovativními právníky roku 2016

Do výběru nejlepších inovativních právníků roku 2016 týdeníku Ekonom byli zařazeni i Petr Bříza a Ondřej Trubač.

Bříza & Trubač poskytla právní poradenství při vstupu investora do ambiciózního softwarového projektu

Advokátní kancelář Bříza & Trubač, s.r.o. poskytla rozsáhlé právní poradenství společnosti AgentBalance s.r.o. při získávání finančních prostředků ve výši 500.000 USD z fondu rizikového kapitálu Neulogy Ventures.

Ondřej Trubač pro Lidové noviny a Trestněprávní revue

V Lidových novinách ze naleznete „Malého průvodce dědictvím“ s Ondřejovou citací týkající se problematiky zdanění a v Trestněprávním revue Ondřejovu zprávu z Konference trestního práva daňového.

Právě vyšlo: Nová publikace o mezinárodní arbitráži

Petr Bříza a Tomáš Hokr přispěli příspěvkem do celosvětového sborníku International Arbitration s klíčovými tématy z oblasti mezinárodní arbitráže.

Petr Bříza a Tomáš Hokr přednášeli k problematice mezinárodních sporů

Petr Bříza a Tomáš Hokr vystoupili na přednášce na téma International Trade Law s příspěvky o doložky volby práva a soudu a rozhodčích institucí.

Markéta Kořínková rozšiřuje tým advokátní kanceláře Bříza & Trubač

Tým Bříza & Trubač rozšiřuje své řady!

Petr Bříza a Filip Gantner v Bulletinu advokacie

V dubnovém čísle časopisu Bulletin advokacie vyšel článek Petra Břízy a Filipa Gantnera, který se věnuje některým otázkám spojeným s prvním setkáním s mediátorem nařízeným soudem.

Je dobré, když chcete pomáhat. Ještě lepší, když víte jak.